Säätiön kuluvan vuoden apurahojen hakuaika lähestyy. Vuoden teema on

Arjen turvallisuus, hyvinvointi

Arjen turvallisuus kohtaa meidät jokaisen vähän eri tavalla riippuen kulloisestakin elämäntilanteesta, iästä, terveydentilasta, taloudesta, koulutustaustasta ja lukemattomista muista suurista ja pienistä asioista. Kyse ei ole pelkästään fyysisestä turvallisuudesta, vaan ennen kaikkea eri tilanteessa olevien ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista - arjen turvallisuudesta.

Nuorten osalta puhutaan koulukiusaamisesta, syrjäytymisestä, hyvinvoinnin eriytymisestä ja julkisten resurssien riittämättömyydestä ongelmien ratkaisemisessa. Ikäjakauman toisessa päässä seniorikansalaisten osalta tilanne kulminoituu usein yksinäisyyteen, tekemisen tai virikkeiden puuttumiseen ja henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Vuoden 2024 teemalla Säästöpankkisäätiö haluaa herätellä ja kannustaa erilaisia yhdistyksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita ideoimaan ja kehittämään projekteja arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi laajalla kirjolla. Kyse voi olla pienistä yksittäisistä projekteista tai laajemmista pitkäkestoisistakin hankkeista. Säätiö ei yksin pysty korvaamaan julkisen rahoituksen vähenemistä, mutta varmasti on niin, että yhteistyöllä pystytään saamaan paljon aikaiseksi.

Teeman mukaisen rahoituksen lisäksi säätiö luonnollisesti ottaa vastaan myös muita säätiön tarkoitukseen sopivia hakemuksia.

Ideointi siis käyntiin välittömästi. Haku alkaa tuota pikaa.

Takaisin