Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja hankkeisiin, jotka edistävät säästäväisyyttä, taloudellista kasvatusta, tutkimusta tai muuta elinvoimaisuutta ja hyvinvointia säätiön toimialueella. Säätiö voi osallistua erilaisiin kehityshankkeisiin myös yhteistyössä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Avustusten hakijoina voivat olla yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Avustusta hakiessaan hakijan on esitettävä selvitys siitä, miten hanke tai projekti liittyy säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiö tulee asettamaan vuosittain painopistealueita, joita avustusten jakamisessa erityisesti painotetaan.

Lisätietoja

Apurahoihin liittyvistä asioista lisätietoja antaa säätiön toimitusjohtaja.

Hannu Vähähyyppä
puh 050 5557611
sähköposti huittistensps@gmail.com