Huittisten Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on säästäväisyyden sekä taloudellisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen entisen Huittisten Säästöpankin toimialueella Satakunnassa ja Lounais-Pirkanmaalla.

Ajankohtaista

Avustuksia entistä laajemmalle kohderyhmälle

Tukea turvallisuuteen

Säätiö on asettanut vuoden 2024 teemaksi Arjen turvallisuus, hyvinvointi. Teemalla säätiö haluaa kannustaa eri toimijoita miettimään ja ideoimaan laajalla kirjolla, millä kaikilla tavoilla arjen turvallisuuteen voitaisiin vaikuttaa. Avustusten hakijoina voivat olla yhdistykset, yhteisöt, työryhmät ja yksityiset henkilöt.

Lue lisää

Tahto-pooli

Huittisten Säästöpankkisäätiö ja Ulla Tuomisen säätiö ovat käynnistäneet yhteisen Lahjakkaiden nuorten Tahto-poolin. Tahto-pooli on suunnattu säätiöiden toiminta-alueiden oman ikäluokkansa kansallista/kansainvälistä huippua tavoitteleville nuorille yksilöurheilijoille sekä matemaattis-luonnontieteellisiä aineita harrastaville lapsille ja nuorille.

Lue lisää

Huittisten Säästöpankkisäätiö omistaa yhdessä Ikaalisten Säästöpankkisäätiön, Luopioisten Säästöpankkisäätiön ja Ylihärmän Säästöpankkisäätiön kanssa Aito Säästöpankki Oy:n koko osakekannan. Säätiön varainhankinta muodostuu lähtökohtaisesti Aito Säästöpankin tuloksestaan maksamista osingoista ja muista sijoitustuotoista.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa muun muassa

  • antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia ja apurahoja
  • tukemalla tarkoitustaan edistävää ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja muuta vastaavaa toimintaa
  • kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla

Meneillään on säätiön historian neljäs varsinainen toimintavuosi ja toiminta alkaa vähitellen saavuttaa merkittävän volyymin ja vakiintuneen toimintamuodon. Rahoitettavia kohteita on lyhyen ajan sisällä ollut jo reilusti yli sata. Hankkeiden kirjo on ollut laaja väitöskirjatutkimuksesta ja opinnäytetöistä erilaisiin kulttuuri- ja liikuntahankkeisiin.