Rekisterinpitäjän nimi
Huittisten Säästöpankkisäätiö s.r.
Y-tunnus 0132825-1

Osoite
Huittisten Säästöpankkisäätiö s.r.
Sepänkuja 13, 32700 Huittinen

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Hannu Vähähyyppä
050 5557611
hannu.vahahyyppa@gmail.com

Rekisterin nimi
Huittisten Säästöpankkisäätiön henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Huittisten Säästöpankkisäätiö s.r.:n apuraha- ja avustushakemusten käsittelyssä, kontaktoinnissa, tiedottamisessa ja säätiön ja sen tarkoituksen tunnettuuden lisäämisessä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista, jotka rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjälle hakemuksen yhteydessä tai muuten antaneet:

  • henkilön nimi
  • seuran tai yhteisön nimi ja yhteyshenkilön nimi
  • henkilön yhteys- ja osoitetieto (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite)
  • hakijan pankkiyhteys
  • hakijan jättämä lisätieto ja tieto mahdollisen apurahan käyttötarkoituksesta

Hyväksymättä jääneiden hakemusten ja hakijoiden tiedot poistetaan vuosittain. Hyväksytyt hakemukset ja niiden hakijoiden tiedot tallennetaan toistaiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, kontaktien syöttämät tai toimittamat apuraha- ja avustushakemukseen liittyvät tiedot sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Huittisten Säästöpankkisäätiö s.r.:n hyödynnettäväksi yllä kuvatussa tarkoituksessa. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat joko fyysisinä asiakirjoina tai sähköisellä tallentimella suojatussa ympäristössä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia niiden oikaisemista tai täydentämistä. Tätä koskeva pyyntö on tehtävä sähköpostitse tai kirjallisesti yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tai säätiön postiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, elleivät lait, asetukset tai apuraha-asian käsittelyn tuleminen mahdottomaksi sitä estä. Tätä koskeva vaatimus tehdään sähköpostitse yhteushenkilön sähköpostiosoitteeseen tai kirjalisesti säätiön postiosoitteeseen.