Kerromme tällä palstalla syksyn aikana joistakin Säästöpankkisäätiön tuella toteutetuista hankkeista.

Ensimmäisenä näistä euralaisen Mannilan Kylätoimintayhdistyksen toteuttama kudontakurssi 7-12 vuotiaille lapsille. Kurssin tavoitteena oli opettaa lapsille kangaspuilla kudontaa. Jokainen kurssilla ollut ehto kutoa ainakin yhden maton ja yhden pannunalusen. Kurssille osallistui kaikkiaan seitsemän lasta ja kurssin vetäjänä toimi Sanna Saarinen. Kurssiin kuului myös valmistettavien töiden suunnittelu.

Kylätoimintayhdistyksen omistamalla kylätuvalla on kuudet kangaspuut ja jotta niillä olisi tulevaisuudessakin käyttöä, on tärkeää, että kudonnan taito siirtyy myös nuoremmille sukupolville. Nyt innokkaita kudonnan opiskelijoita oli seitsemän, joten niinä päivinä, kun kaikki olivayb paikalla, oli yhden kerrallaan odotettava vuoroaan. Tulevaisuus näyttää siis hyvältä - etenkin, kun innostus kurssilaisten keskuudessa oli suurta.

Otsikon kuva Aleksandra Mäkitalo

Takaisin