Korkeakosken Seutu ry on käynnistänyt mittavan hankkeen Loimijoen Loimankosken yläpuolisen alueen ennallistamiseksi. Hankeessa joen itäinen haara, joka satoja vuosia sitten on toiminut jopa pääuomana, on Vuorisenlahdelta alkaen ruopattu auki siten, että vesi virtaa vähäisenkin veden aikaan myös Vuorisenlahdelta kunnostetun uoman kautta nykyiseen pääuomaan.

Uoman kiveämisellä on pyritty luomaan toutaimelle sopivia kutupaikkoja ja lisäämään aluen ilmeikkyyttä ja monimuotoisuutta. Suuaukon ruoppaus mahdollistaa jatkossa myös hauen lisääntymisen Vuorisenlahdella. Uoman varteen on rakennettu laavulle johtava kävelypolku ja mittava paikoitusalue. Kalataloudellisten tavoitteiden ja alueen virkistysmahdollisuuksien kasvun ohella haetaan hankkeella myös helpotusta aluetta koetteleviin tulviin.

Hankkeen päärahoitus on saatu ELY-keskuksen harkinnanvaraisista avustuksista. Talkootyön osuus on ollut mittava. Hankkeen toteutumista on avustuksella ollut edistämässä myös Huittisten Säästöpankkisäätiö.

Takaisin