Tutkijatohtori Aki Lehtivuori Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä tutkii Huittisten Säästöpankkisäätiön rahoittamassa hankkeessa suoriutumisesta riippuvan palkkauksen saamaa psykologista merkitystä ja sen potentiaalista negatiivista vaikutusta; missä määrin palkkaus ohjaa yksilön toimintaa ja heikentääkö tämä kontrollin alla olemisen kokemus sisäistä motivaatiotamme. Tutkimuksessa selvitetään myös toisen ulkoisen kannustimen - suorituspaineen - mahdollista negatiivista vaikutusta sisäiseen motivaatioon.

Ymmärrys siitä, miksi ja minkä tekijöiden kautta ulkoiset kannustimet vaikuttavat yksilön sisäiseen motivaatioon on tärkeää, koska tämän kautta voimme ehkäistä tilanteita, joissa ulkoisten kannustimien käyttö johtaa epäoptimaalisiin lopputuloksiin kertoo Lehtivuori. Aihepiirin tutkimus on merkityksellinen, koska sisäisen motivaation on todettu olevan esimerkiksi keskeinen työponnisteluja sekä luovuutta energisoiva tekijä.

Säätiön näkökulmasta korkeatasoinen tutkimustyö, jota Porin yliopistokeskuksessa tehdään, on koko maakunnan menestyksen kannalta äärimmäisen tärkeää. Siksi haluamme olla mukana näissä hankkeissa.

Takaisin