Tarkemmat perustelut ja tiedot apurahan tai avustuksen käyttötarkoituksesta voit antaa erillisellä liitteellä.

Jos hakija on aiemmin saanut apurahaa säätiöltä, lisää liitteeksi selvitys ko. apurahan käytöstä.