Hakemusmenettelyn yhteydessä säätiölle kertyy henkilötietoja hakijoista ja hakijayhteisöistä. Pidämme antamistanne henkilötiedoista hyvää huolta.

Käsittelemme henkilötietoja apurahan tai avustuksen myöntämiseen liittyvissä tarkoituksissa. Kyse on apurahahakemuksissa tai niiden liitteissä olevista tiedoista.

Lomakkeilla ei ole sallittua lähettää alle 16-vuotiaiden henkilöiden tietoja, mikäli lomakkeen yhteydessä ei erikseen ole muuta mainittu. Henkilötietoja käsitellään säätiön hallinnon ja mahdollisesti valittujen henkilötietojen käsittelijöiden toimesta suojatuissa tietoturvallisissa järjestelmissä.

Tutustu tarkemmin rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.


Valitusoikeus
Mikäli katsot, että sinua koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelystä annettuja lakeja tai asetuksia, sinulla on oikeus tehdä valmitus valvontaviranomaiselle.


Kysyttävää?
Mikäli henkilötietojen käsittelystä heräsi kysyttävää, ota meihin yhteyttä

Hannu Vähähyyppä
050 5557611
huittistensps@gmail.com