Tavoitteena itsensä kehittäminen

Säätiö on käynnistänyt yhdessä Ulla Tuomisen säätiön kanssa yhteisen Lahjakkaiden nuorten Tahto-poolin. Tahto-pooli on suunnattu säätiöiden toiminta-alueiden

  • oman ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua tavoitteleville lapsille ja nuorille yksilöurheilijoille
  • matemaattis-luonnontieteellisiä aineita harrastaville lahjakkaille lapsille ja nuorille

Poolin keskeisenä tavoitteena on kannustaa lasta/nuorta joko hänen urheilu-urallaan tai matemaattis-luonnontieteellisessä harrastuksessaan sekä parantaa hänen kehittymismahdollisuuksiaan taloudellisen tuen avulla. Keskeisenä tavoitteena on myös kannustaa entistä useampia nuoria esimerkkien avulla erilaisten harrastusten pariin ja lisätä intoa itsensä kehittämiseen sekä fyysisestin että henkisesti.

Tuemme kannustavaa toimintaa

Tahto-pooliin valitaan hakemusten perusteella lapsia ja nuoria, jotka esimerkillään ja esikuvina kannustavat muita ikäisiään kehittämään itseään. Tahto-poolin vuosittaiset apurahat ovat suuruudeltaan 1.000-2.500 euroa.

Urheiluapurahat myöntää Huittisten Säästöpankkisäätiö ja matemaattis-luonnontieteelliset apurahat Ulla Tuomisen säätiö. Ohjeet urheiluapurahojen hakemiseen löytyvät tältä sivustolta ja ohjeet matemaattis-luonnontieteellisten apurahojen hakemiseen löytyvät Ulla Tuomisen säätiön sivustolta.


Urheiluapurahan hakuohjeet

Lisätietoja

Apurahoihin liittyvistä asioista lisätietoja antaa säätiön toimitusjohtaja.

Hannu Vähähyyppä
050 555 7611
huittistensps@gmail.com